Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4316560 58
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4316560 38
  97%
  97%
  0%
2020 4316560 45
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4316560 58 0% 12% 64% 24% 0% 0%
1354 20 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2021 4316560 38 5% 34% 47% 11% 3% 0%
2020 4316560 45 2% 9% 80% 9% 0% 0%