Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 4317520 24
  100%
  100%
  0%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 4317520 38
  100%
  100%
  0%
1354 30
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 4317520 24 0% 92% 8% 0% 0% 0%
1354 20 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 4317520 38 3% 26% 71% 0% 0% 0%
1354 30 0% 0% 100% 0% 0% 0%