Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500249 41
  88%
  100%
  12%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 544
  82%
  100%
  18%
1354 40
  75%
  100%
  25%
2021 2500249 23
  70%
  76%
  9%
1353 368
  83%
  95%
  13%
2020 2500249 23
  78%
  95%
  17%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500249 30
  83%
  96%
  13%
1353 304
  84%
  100%
  16%
2018 2500249 40
  85%
  89%
  5%
1353 496
  90%
  100%
  10%
2017 2500249 38
  58%
  76%
  24%
1353 656
  90%
  95%
  5%
2016 2500249 37
  70%
  76%
  8%
1353 800
  80%
  95%
  16%
2015 2500249 41
  78%
  84%
  7%
2014 2500249 35
  86%
  97%
  11%
2013 2500249 28
  93%
  100%
  7%
4311332 1
  100%
  100%
  0%
2012 2500249 38
  87%
  100%
  13%
4311332 1
  100%
  100%
  0%
2011 2500249 47
  85%
  100%
  15%
2010 2500249 33
  88%
  100%
  12%
2009 2500249 28
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500249 41 2% 20% 49% 17% 0% 12%
1355 14 0% 100% 0% 0% 0% 0%
1353 544 6% 29% 32% 15% 0% 18%
1354 40 0% 50% 0% 25% 0% 25%
2021 2500249 23 4% 9% 52% 4% 22% 9%
1353 368 4% 0% 35% 43% 4% 13%
2020 2500249 23 0% 17% 43% 17% 4% 17%
1353 48 33% 67% 0% 0% 0% 0%
2019 2500249 30 3% 13% 57% 10% 3% 13%
1353 304 11% 0% 68% 5% 0% 16%
2018 2500249 40 0% 3% 25% 58% 10% 5%
1353 496 3% 19% 35% 32% 0% 10%
2017 2500249 38 5% 5% 8% 39% 18% 24%
1353 656 2% 12% 41% 34% 5% 5%
2016 2500249 37 0% 3% 24% 43% 22% 8%
1353 800 4% 30% 38% 8% 4% 16%
2015 2500249 41 0% 10% 41% 27% 15% 7%
2014 2500249 35 6% 17% 40% 23% 3% 11%
2013 2500249 28 4% 39% 46% 4% 0% 7%
4311332 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2012 2500249 38 5% 45% 32% 5% 0% 13%
4311332 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2011 2500249 47 6% 47% 26% 6% 0% 15%
2010 2500249 33 0% 27% 58% 3% 0% 12%
2009 2500249 28 0% 46% 50% 4% 0% 0%