Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%
2021 1 100% 100% 0%
2018 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500249 117
  97%
  100%
  3%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 544
  88%
  94%
  6%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 2500249 106
  95%
  98%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 288
  83%
  94%
  11%
2020 2500249 116
  91%
  98%
  7%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2019 2500249 99
  85%
  89%
  5%
1353 400
  76%
  100%
  24%
2018 2500249 112
  84%
  90%
  7%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 288
  78%
  100%
  22%
2017 2500249 116
  85%
  93%
  9%
1353 576
  94%
  100%
  6%
2016 2500249 103
  87%
  94%
  7%
1353 688
  93%
  98%
  5%
2015 2500249 115
  80%
  96%
  17%
4314918 5
  100%
  100%
  0%
2014 2500249 112
  88%
  96%
  8%
4314918 3
  100%
  100%
  0%
2013 2500249 107
  86%
  99%
  13%
4311332 8
  100%
  100%
  0%
2012 2500249 107
  86%
  99%
  13%
4311332 29
  100%
  100%
  0%
2011 2500249 118
  90%
  100%
  10%
4311332 12
  100%
  100%
  0%
2010 2500249 105
  88%
  100%
  12%
4311332 1
  100%
  100%
  0%
2009 2500249 91
  95%
  99%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500249 117 3% 9% 52% 32% 0% 3%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 544 0% 3% 59% 26% 6% 6%
1354 20 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2021 2500249 106 0% 14% 61% 20% 2% 3%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 288 6% 11% 61% 6% 6% 11%
2020 2500249 116 3% 5% 47% 35% 2% 7%
1353 128 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2019 2500249 99 2% 3% 26% 54% 10% 5%
1353 400 8% 8% 28% 32% 0% 24%
2018 2500249 112 1% 0% 26% 57% 9% 7%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 288 6% 17% 50% 6% 0% 22%
2017 2500249 116 2% 1% 35% 47% 6% 9%
1353 576 6% 6% 58% 25% 0% 6%
2016 2500249 103 0% 0% 41% 47% 6% 7%
1353 688 2% 14% 37% 40% 2% 5%
2015 2500249 115 4% 12% 43% 21% 3% 17%
4314918 5 0% 0% 40% 60% 0% 0%
2014 2500249 112 7% 5% 45% 31% 4% 8%
4314918 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2013 2500249 107 4% 19% 50% 14% 1% 13%
4311332 8 25% 0% 50% 25% 0% 0%
2012 2500249 107 5% 22% 46% 13% 1% 13%
4311332 29 0% 14% 66% 21% 0% 0%
2011 2500249 118 3% 16% 55% 15% 0% 10%
4311332 12 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2010 2500249 105 3% 36% 33% 15% 0% 12%
4311332 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2009 2500249 91 3% 19% 58% 14% 1% 4%