Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 24
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 368
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 18
  100%
  100%
  0%
1353 320
  85%
  89%
  5%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 16
  94%
  100%
  6%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 11
  91%
  100%
  9%
1353 400
  96%
  100%
  4%
2018 2500786 18
  94%
  100%
  6%
1353 336
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 23
  91%
  100%
  9%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2016 2500786 47
  94%
  98%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500786 46
  98%
  100%
  2%
2014 2500786 44
  95%
  100%
  5%
2013 2500786 42
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 24 8% 33% 38% 21% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 368 0% 52% 48% 0% 0% 0%
2021 2500786 18 0% 6% 78% 17% 0% 0%
1353 320 5% 30% 45% 5% 10% 5%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500786 16 6% 0% 81% 6% 0% 6%
1353 112 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500786 11 0% 0% 55% 36% 0% 9%
1353 400 4% 0% 72% 20% 0% 4%
2018 2500786 18 0% 11% 50% 33% 0% 6%
1353 336 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2017 2500786 23 4% 13% 43% 30% 0% 9%
1353 80 0% 0% 20% 60% 20% 0%
2016 2500786 47 4% 11% 53% 26% 2% 4%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500786 46 2% 9% 57% 30% 0% 2%
2014 2500786 44 2% 2% 70% 20% 0% 5%
2013 2500786 42 2% 26% 64% 7% 0% 0%