Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 1 0% 0% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 6
  67%
  80%
  17%
2501573 147
  95%
  95%
  1%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 192
  67%
  73%
  8%
2021 2501572 1
  0%
  0%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 138
  88%
  90%
  1%
1353 256
  88%
  100%
  12%
2020 2501572 6
  100%
  100%
  0%
2501573 156
  92%
  94%
  2%
1353 64
  75%
  75%
  0%
2019 2501572 6
  83%
  83%
  0%
2501573 135
  94%
  94%
  0%
1353 352
  86%
  95%
  9%
2018 2501572 11
  91%
  91%
  0%
2501573 138
  91%
  93%
  2%
1353 528
  76%
  76%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 1
  0%
  0%
  0%
2501573 161
  91%
  93%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 320
  85%
  89%
  5%
2016 2501572 10
  90%
  90%
  0%
2501573 131
  91%
  93%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 400
  76%
  76%
  0%
2015 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 121
  90%
  91%
  1%
2014 2501573 158
  89%
  90%
  2%
2013 2501572 4
  75%
  100%
  25%
2501573 143
  83%
  87%
  4%
2012 2501573 137
  93%
  95%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 6 0% 33% 33% 0% 17% 17%
2501573 147 2% 1% 37% 53% 5% 1%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 192 0% 8% 25% 33% 25% 8%
2021 2501572 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 138 3% 7% 30% 49% 10% 1%
1353 256 13% 6% 25% 44% 0% 13%
2020 2501572 6 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2501573 156 1% 3% 22% 67% 6% 2%
1353 64 0% 25% 25% 25% 25% 0%
2019 2501572 6 0% 17% 67% 0% 17% 0%
2501573 135 0% 0% 24% 70% 6% 0%
1353 352 0% 5% 18% 64% 5% 9%
2018 2501572 11 9% 0% 36% 45% 9% 0%
2501573 138 3% 7% 33% 48% 7% 2%
1353 528 0% 3% 24% 48% 24% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501572 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2501573 161 2% 7% 35% 47% 7% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 320 0% 0% 45% 40% 10% 5%
2016 2501572 10 10% 10% 40% 30% 10% 0%
2501573 131 2% 5% 26% 58% 7% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 400 4% 16% 16% 40% 24% 0%
2015 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 121 2% 2% 30% 55% 9% 1%
2014 2501573 158 2% 1% 27% 58% 9% 2%
2013 2501572 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2501573 143 1% 3% 22% 56% 13% 4%
2012 2501573 137 4% 0% 40% 49% 5% 2%