Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 82.353% 100% 17.647%
2021 18 88.889% 100% 11.111%
2020 25 88% 95.652% 8%
2019 13 84.615% 100% 15.385%
2018 8 100% 100% 0%
2017 30 93.333% 100% 6.667%
2016 14 100% 100% 0%
2015 22 100% 100% 0%
2014 25 100% 100% 0%
2013 19 94.737% 94.737% 0%
2012 31 93.548% 96.667% 3.226%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 17
  82%
  100%
  18%
1353 176
  91%
  100%
  9%
2021 2500252 18
  89%
  100%
  11%
1353 144
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 25
  88%
  96%
  8%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 13
  85%
  100%
  15%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 8
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  50%
  33%
2017 2500252 30
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 22
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 25
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 19
  95%
  95%
  0%
2012 2500252 31
  94%
  97%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 17 6% 0% 53% 24% 0% 18%
1353 176 0% 0% 64% 27% 0% 9%
2021 2500252 18 0% 22% 61% 6% 0% 11%
1353 144 0% 11% 11% 44% 0% 33%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500252 25 4% 12% 60% 12% 4% 8%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500252 13 8% 8% 38% 31% 0% 15%
1353 64 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2018 2500252 8 0% 13% 75% 13% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 0% 33% 33%
2017 2500252 30 3% 7% 67% 17% 0% 7%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500252 14 14% 7% 79% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 22 0% 0% 86% 14% 0% 0%
2014 2500252 25 0% 0% 32% 68% 0% 0%
2013 2500252 19 5% 0% 26% 63% 5% 0%
2012 2500252 31 6% 0% 81% 6% 3% 3%