Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 48 100% 100% 0%
2021 64 100% 100% 0%
2020 50 100% 100% 0%
2019 59 100% 100% 0%
2018 51 100% 100% 0%
2017 62 100% 100% 0%
2016 44 86.364% 100% 13.636%
2015 54 100% 100% 0%
2014 61 93.443% 100% 6.557%
2013 56 96.429% 100% 3.571%
2012 15 100% 100% 0%
2011 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 48
  100%
  100%
  0%
1353 48
  33%
  100%
  67%
2021 2500252 64
  100%
  100%
  0%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2020 2500252 50
  100%
  100%
  0%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2500252 59
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 51
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 62
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 44
  86%
  100%
  14%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500252 54
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 61
  93%
  100%
  7%
2013 2500252 56
  96%
  100%
  4%
2012 2500252 15
  100%
  100%
  0%
2011 2500252 27
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 48 0% 79% 19% 2% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 0% 0% 67%
2021 2500252 64 0% 84% 13% 3% 0% 0%
1353 64 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2020 2500252 50 0% 86% 14% 0% 0% 0%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2500252 59 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2018 2500252 51 0% 71% 29% 0% 0% 0%
1353 48 0% 33% 67% 0% 0% 0%
2017 2500252 62 0% 74% 26% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2016 2500252 44 0% 77% 9% 0% 0% 14%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500252 54 0% 61% 39% 0% 0% 0%
2014 2500252 61 3% 57% 28% 5% 0% 7%
2013 2500252 56 2% 61% 32% 2% 0% 4%
2012 2500252 15 13% 60% 27% 0% 0% 0%
2011 2500252 27 7% 63% 30% 0% 0% 0%