Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 5 60% 100% 40%
2021 5 100% 100% 0%
2020 8 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 13 100% 100% 0%
2016 18 100% 100% 0%
2015 11 100% 100% 0%
2014 16 100% 100% 0%
2013 3 100% 100% 0%
2012 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500252 5
  60%
  100%
  40%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2021 2500252 5
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500252 8
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2019 2500252 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500252 4
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500252 13
  100%
  100%
  0%
2016 2500252 18
  100%
  100%
  0%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2015 2500252 11
  100%
  100%
  0%
2014 2500252 16
  100%
  100%
  0%
2013 2500252 3
  100%
  100%
  0%
2012 2500252 6
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500252 5 0% 40% 20% 0% 0% 40%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2021 2500252 5 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500252 8 13% 25% 63% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2500252 4 25% 25% 50% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500252 4 0% 25% 75% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500252 13 8% 15% 62% 15% 0% 0%
2016 2500252 18 11% 0% 89% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500252 11 9% 0% 82% 9% 0% 0%
2014 2500252 16 0% 0% 69% 31% 0% 0%
2013 2500252 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2012 2500252 6 0% 17% 67% 17% 0% 0%