UAB

Grau en Geologia

Dades DGU
  • GRAU00000165 Graduat en Geologia
Centres on s'ofereix la titulació
Crèdits: 240
Coordinació: Oms Llobet, Josep Oriol

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2019 69% 78% 11%
2018 70% 77% 9%
2017 69% 77% 10%
2016 75% 84% 11%
2015 70% 77% 9%
2014 73% 82% 11%
2013 73% 80% 9%
2012 75% 80% 7%
2011 65% 74% 13%
2010 62% 71% 12%
2009 61% 77% 20%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2019 1% 3% 24% 49% 22%
2018 2% 3% 18% 52% 23%
2017 2% 4% 18% 52% 23%
2016 2% 5% 22% 55% 16%
2015 2% 3% 17% 54% 23%
2014 2% 3% 20% 58% 18%
2013 2% 3% 19% 57% 20%
2012 2% 2% 20% 56% 20%
2011 1% 3% 21% 49% 26%
2010 1% 4% 18% 48% 29%
2009 0% 2% 16% 59% 23%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
101071 Ambients geològics actuals 21 0 1 6 10 4 0 81% 81% 0%
101065 Anàlisi de conques 11 0 0 9 1 0 0 100% 100% 0%
101070 Anàlisi de riscos geològics 13 0 1 2 9 0 1 92% 100% 8%
101040 Cartografia geològica 25 0 0 3 18 2 2 84% 91% 8%
101059 Cristal·lografia 59 0 0 13 22 6 18 59% 85% 31%
101033 Economia i gestió d'empresa 13 0 0 11 1 0 1 92% 100% 8%
101069 Edafologia 24 1 0 17 4 0 2 92% 100% 8%
101054 Enginyeria geològica I: mecànica de roques 9 0 1 3 5 0 0 100% 100% 0%
101053 Enginyeria geològica II: mecànica de sòls i geotècnia 11 1 2 6 1 1 0 91% 91% 0%
101064 Estratigrafia 36 0 0 3 19 12 0 65% 65% 0%
101041 Física per a la geologia 52 0 0 1 11 36 4 23% 25% 8%
101039 Fonaments de geologia 55 0 0 22 16 4 13 69% 90% 24%
101052 Geologia del petroli 20 0 0 17 2 0 0 100% 100% 0%
101047 Geologia estructural I 29 0 0 2 20 3 3 79% 88% 10%
101046 Geologia estructural II 26 1 0 5 16 1 3 85% 96% 12%
101063 Geomorfologia I 25 0 0 5 17 0 3 88% 100% 12%
101062 Geomorfologia II 28 0 0 6 19 0 3 89% 100% 11%
101035 Geoquímica 44 0 0 2 22 15 3 57% 62% 7%
101068 Geoquímica ambiental 12 0 1 4 4 0 2 82% 100% 17%
101067 Gestió ambiental i ordenació del territori 21 1 2 8 8 0 1 95% 100% 5%
101066 Hidrogeologia 28 1 4 6 15 0 2 93% 100% 7%
101051 Jaciments minerals 11 0 0 5 6 0 0 100% 100% 0%
101030 La vida a la Terra 57 0 0 8 12 31 6 35% 39% 11%
101045 Matemàtiques per la geologia 67 0 0 4 36 10 17 60% 80% 25%
101034 Mètodes geofísics 27 0 1 14 9 0 3 89% 100% 11%
101058 Mineralogia 30 0 0 3 26 0 1 97% 100% 3%
101049 Paleontologia I 39 0 0 1 18 18 0 51% 51% 0%
101048 Paleontologia II 38 0 0 1 14 18 4 41% 45% 11%
101055 Petrologia ígnia 31 0 0 5 15 9 2 65% 69% 6%
101057 Petrologia metamòrfica 27 0 0 7 17 0 3 89% 100% 11%
101056 Petrologia sedimentària 35 0 1 7 15 8 3 68% 74% 9%
101044 Planeta Terra 50 0 0 10 22 13 5 64% 71% 10%
101036 Pràcticum 17 1 13 3 0 0 0 100% 100% 0%
101060 Química de la terra 68 0 0 3 35 18 11 57% 68% 16%
101043 Registre geològic del canvi global 15 0 0 2 6 4 3 53% 67% 20%
101050 Roques industrials i del patrimoni 12 1 1 8 2 0 0 100% 100% 0%
101061 Sedimentologia 41 0 0 1 20 16 3 52% 57% 7%
101031 Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 28 0 0 0 19 4 4 70% 83% 14%
101042 Tectònica global 14 0 0 5 4 4 0 69% 69% 0%
101029 Treball de camp de geologia del Massís Ibèric 29 0 0 5 19 3 2 83% 89% 7%
101028 Treball de camp de geologia dels Pirineus 29 0 1 16 9 2 0 93% 93% 0%
101038 Treball de camp de geologia regional 56 0 0 4 25 9 18 52% 76% 32%
101037 Treball de fi de grau 27 1 3 15 5 0 3 89% 100% 11%