Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 67.14% 54.25%
2018 67.37% 49.39%
2017 66.41% 48.6%
2016 73.58% 55.97%
2015 67.44% 46.27%
2014 71.25% 51.19%
2013 70.23% 52.91%
2012 72.41% 60.38%
2011 63.44% 54.04%
2010 61.83% 58.94%
2009 60.78% 60.72%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats