Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2500248 29
  93%
  100%
  7%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2021 2500241 1
  100%
  100%
  0%
2500248 19
  84%
  94%
  11%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2502758 1
  100%
  100%
  0%
2500248 19
  89%
  100%
  11%
2019 2501573 1
  100%
  100%
  0%
2501910 2
  100%
  100%
  0%
2500248 13
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 3
  100%
  100%
  0%
2500248 23
  91%
  95%
  4%
1353 128
  50%
  50%
  0%
2017 2500248 15
  80%
  86%
  7%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2016 2500248 40
  92%
  100%
  8%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2015 2500248 21
  90%
  100%
  10%
2014 2500248 9
  100%
  100%
  0%
2013 2500248 21
  90%
  100%
  10%
2012 2500248 11
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500248 29 7% 17% 45% 24% 0% 7%
1353 80 0% 40% 20% 40% 0% 0%
2021 2500241 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 19 5% 21% 53% 5% 5% 11%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2502758 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500248 19 5% 16% 58% 11% 0% 11%
2019 2501573 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501910 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2500248 13 8% 38% 31% 23% 0% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 2500501 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 23 13% 13% 35% 30% 4% 4%
1353 128 0% 0% 25% 25% 50% 0%
2017 2500248 15 7% 7% 27% 40% 13% 7%
1353 64 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2016 2500248 40 5% 23% 58% 8% 0% 8%
1353 80 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2015 2500248 21 10% 10% 62% 10% 0% 10%
2014 2500248 9 11% 22% 56% 11% 0% 0%
2013 2500248 21 5% 52% 29% 5% 0% 10%
2012 2500248 11 18% 27% 45% 9% 0% 0%