Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 0%
7h
49%
2341h
9%
413h
0%
12h
26%
1261h
16%
743h
4778h
2018 1%
54h
49%
2400h
19%
929h
0%
1h
26%
1288h
5%
234h
4906h
2017 3%
116h
48%
1951h
20%
822h
0%
1h
25%
1014h
3%
139h
4044h
2016 3%
118h
44%
1840h
20%
818h
0%
0h
26%
1080h
7%
299h
4155h
2015 5%
159h
49%
1699h
17%
588h
0%
0h
22%
763h
8%
280h
3489h
2014 3%
109h
49%
1749h
17%
588h
0%
2h
24%
870h
7%
246h
3563h
2013 5%
217h
52%
2168h
21%
869h
0%
15h
17%
707h
4%
158h
4135h
2012 6%
267h
44%
1908h
10%
448h
10%
447h
23%
971h
6%
261h
4302h
2011 9%
412h
51%
2265h
5%
227h
10%
439h
18%
813h
6%
243h
4399h
2010 9%
334h
51%
1829h
10%
340h
13%
461h
9%
322h
8%
273h
3559h
2009 3%
39h
47%
651h
12%
172h
7%
100h
20%
280h
11%
149h
1392h