Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 45 84.444% 100% 15.556%
2021 47 82.979% 100% 17.021%
2020 68 98.529% 100% 1.471%
2019 57 94.737% 100% 5.263%
2018 56 89.286% 96.154% 7.143%
2017 57 92.982% 100% 7.018%
2016 59 94.915% 100% 5.085%
2015 63 87.302% 94.828% 7.937%
2014 59 89.831% 96.364% 6.78%
2013 45 93.333% 97.674% 4.444%
2012 47 76.596% 97.297% 21.277%
2011 36 97.222% 100% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 45
  84%
  100%
  16%
2021 2500256 47
  83%
  100%
  17%
2020 2500256 68
  99%
  100%
  1%
2019 2500256 57
  95%
  100%
  5%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2018 2500256 56
  89%
  96%
  7%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 57
  93%
  100%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 59
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500256 63
  87%
  95%
  8%
2014 2500256 59
  90%
  96%
  7%
2013 2500256 45
  93%
  98%
  4%
2012 2500256 47
  77%
  97%
  21%
2011 2500256 36
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 45 4% 11% 38% 31% 0% 16%
2021 2500256 47 4% 11% 47% 21% 0% 17%
2020 2500256 68 4% 13% 49% 32% 0% 1%
2019 2500256 57 5% 19% 33% 37% 0% 5%
1353 64 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2018 2500256 56 0% 9% 52% 29% 4% 7%
1353 80 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2017 2500256 57 4% 5% 47% 37% 0% 7%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500256 59 5% 14% 41% 36% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500256 63 0% 0% 37% 51% 5% 8%
2014 2500256 59 2% 2% 53% 34% 3% 7%
2013 2500256 45 4% 11% 51% 27% 2% 4%
2012 2500256 47 2% 2% 43% 30% 2% 21%
2011 2500256 36 0% 11% 44% 42% 0% 3%