Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 96% 100% 4%
2021 31 96.774% 100% 3.226%
2020 32 100% 100% 0%
2019 27 100% 100% 0%
2018 30 96.667% 100% 3.333%
2017 24 100% 100% 0%
2016 23 82.609% 100% 17.391%
2015 25 96% 100% 4%
2014 15 100% 100% 0%
2013 23 100% 100% 0%
2012 17 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 25
  96%
  100%
  4%
2021 2500256 31
  97%
  100%
  3%
2020 2500256 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 27
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500256 30
  97%
  100%
  3%
2017 2500256 24
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 23
  83%
  100%
  17%
2015 2500256 25
  96%
  100%
  4%
2014 2500256 15
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 23
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 17
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 25 0% 84% 12% 0% 0% 4%
2021 2500256 31 6% 68% 23% 0% 0% 3%
2020 2500256 32 6% 66% 25% 3% 0% 0%
2019 2500256 27 7% 33% 59% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 2500256 30 3% 37% 53% 3% 0% 3%
2017 2500256 24 4% 46% 50% 0% 0% 0%
2016 2500256 23 4% 30% 48% 0% 0% 17%
2015 2500256 25 4% 24% 56% 12% 0% 4%
2014 2500256 15 0% 20% 67% 13% 0% 0%
2013 2500256 23 4% 26% 61% 9% 0% 0%
2012 2500256 17 6% 35% 59% 0% 0% 0%