Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 21 85.714% 100% 14.286%
2021 42 95.238% 100% 4.762%
2020 41 92.683% 100% 7.317%
2019 41 90.244% 100% 9.756%
2018 36 97.222% 100% 2.778%
2017 32 87.5% 100% 12.5%
2016 32 96.875% 100% 3.125%
2015 38 97.368% 100% 2.632%
2014 32 100% 100% 0%
2013 33 96.97% 96.97% 0%
2012 26 96.154% 100% 3.846%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 21
  86%
  100%
  14%
2021 2500256 42
  95%
  100%
  5%
2020 2500256 41
  93%
  100%
  7%
2019 2500256 41
  90%
  100%
  10%
2018 2500256 36
  97%
  100%
  3%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500256 32
  88%
  100%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 32
  97%
  100%
  3%
2015 2500256 38
  97%
  100%
  3%
2014 2500256 32
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 33
  97%
  97%
  0%
2012 2500256 26
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 21 5% 33% 48% 0% 0% 14%
2021 2500256 42 7% 7% 64% 17% 0% 5%
2020 2500256 41 5% 7% 46% 34% 0% 7%
2019 2500256 41 5% 7% 49% 29% 0% 10%
2018 2500256 36 3% 3% 56% 36% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500256 32 0% 13% 41% 34% 0% 13%
1353 16 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500256 32 6% 3% 25% 63% 0% 3%
2015 2500256 38 5% 8% 82% 3% 0% 3%
2014 2500256 32 3% 3% 63% 31% 0% 0%
2013 2500256 33 6% 18% 67% 6% 3% 0%
2012 2500256 26 4% 12% 77% 4% 0% 4%