Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 18 88.889% 100% 11.111%
2021 17 100% 100% 0%
2020 32 100% 100% 0%
2019 18 94.444% 100% 5.556%
2018 23 86.957% 90.909% 4.348%
2017 16 81.25% 100% 18.75%
2016 10 80% 100% 20%
2015 9 100% 100% 0%
2014 21 100% 100% 0%
2013 21 100% 100% 0%
2012 13 92.308% 100% 7.692%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 18
  89%
  100%
  11%
2021 2500256 17
  100%
  100%
  0%
2020 2500256 32
  100%
  100%
  0%
2019 2500256 18
  94%
  100%
  6%
2018 2500256 23
  87%
  91%
  4%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500256 16
  81%
  100%
  19%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500256 10
  80%
  100%
  20%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2015 2500256 9
  100%
  100%
  0%
2014 2500256 21
  100%
  100%
  0%
2013 2500256 21
  100%
  100%
  0%
2012 2500256 13
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 18 6% 39% 44% 0% 0% 11%
2021 2500256 17 6% 29% 47% 18% 0% 0%
2020 2500256 32 3% 13% 78% 6% 0% 0%
2019 2500256 18 6% 28% 50% 11% 0% 6%
2018 2500256 23 4% 17% 61% 4% 9% 4%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500256 16 6% 13% 44% 19% 0% 19%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2016 2500256 10 0% 10% 70% 0% 0% 20%
1353 48 0% 67% 0% 0% 0% 33%
2015 2500256 9 11% 44% 44% 0% 0% 0%
2014 2500256 21 10% 24% 48% 19% 0% 0%
2013 2500256 21 5% 24% 71% 0% 0% 0%
2012 2500256 13 8% 15% 62% 8% 0% 8%