Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 60 88.333% 98.148% 10%
2021 48 77.083% 97.368% 20.833%
2020 61 91.803% 100% 8.197%
2019 73 86.301% 94.03% 8.219%
2018 71 81.69% 90.625% 9.859%
2017 68 76.471% 100% 23.529%
2016 68 85.294% 100% 14.706%
2015 64 85.938% 100% 14.062%
2014 74 82.432% 95.312% 13.514%
2013 65 76.923% 94.34% 18.462%
2012 55 80% 95.652% 16.364%
2011 58 82.759% 97.959% 15.517%
2010 46 82.609% 95% 13.043%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 60
  88%
  98%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 48
  77%
  97%
  21%
2020 2500256 61
  92%
  100%
  8%
2019 2500256 73
  86%
  94%
  8%
2018 2500256 71
  82%
  91%
  10%
2017 2500256 68
  76%
  100%
  24%
2016 2500256 68
  85%
  100%
  15%
2015 2500256 64
  86%
  100%
  14%
2014 2500256 74
  82%
  95%
  14%
2013 2500256 65
  77%
  94%
  18%
2012 2500256 55
  80%
  96%
  16%
2011 2500256 58
  83%
  98%
  16%
2010 2500256 46
  83%
  95%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 60 3% 0% 37% 48% 2% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500256 48 0% 2% 38% 38% 2% 21%
2020 2500256 61 3% 3% 57% 28% 0% 8%
2019 2500256 73 1% 1% 48% 36% 5% 8%
2018 2500256 71 6% 11% 25% 39% 8% 10%
2017 2500256 68 3% 3% 22% 49% 0% 24%
2016 2500256 68 3% 6% 50% 26% 0% 15%
2015 2500256 64 5% 0% 33% 48% 0% 14%
2014 2500256 74 3% 0% 27% 53% 4% 14%
2013 2500256 65 5% 2% 38% 32% 5% 18%
2012 2500256 55 5% 13% 45% 16% 4% 16%
2011 2500256 58 2% 19% 34% 28% 2% 16%
2010 2500256 46 0% 15% 41% 26% 4% 13%