Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 1
  100%
  100%
  0%
2021 2500256 1
  0%
  0%
  100%
2020 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2501913 1
  100%
  100%
  0%
2500249 1
  100%
  100%
  0%
2019 2500245 1
  100%
  100%
  0%
2501913 2
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2018 2501802 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2017 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2501801 1
  100%
  100%
  0%
2501933 1
  100%
  100%
  0%
2016 2500248 1
  100%
  100%
  0%
2015 2501902 1
  100%
  100%
  0%
2500248 1
  100%
  100%
  0%
2014 2501910 1
  100%
  100%
  0%
2013 2500246 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500256 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2020 2501910 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500249 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 2500245 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501913 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2501802 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501902 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501801 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2501933 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 2500248 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501902 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500248 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 2501910 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 2500246 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%