Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 62 93.548% 96.667% 3.226%
2021 47 87.234% 97.619% 10.638%
2020 53 92.453% 94.231% 1.887%
2019 66 98.485% 100% 1.515%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500256 62
  94%
  97%
  3%
2021 2500256 47
  87%
  98%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500256 53
  92%
  94%
  2%
2019 2500256 66
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500256 62 0% 2% 29% 63% 3% 3%
2021 2500256 47 4% 11% 32% 40% 2% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500256 53 6% 6% 38% 43% 6% 2%
2019 2500256 66 6% 12% 59% 21% 0% 2%