Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 151 82.781% 83.333% 0.662%
2021 146 75.342% 76.389% 1.37%
2020 165 78.788% 81.25% 3.03%
2019 143 71.329% 73.381% 2.797%
2018 147 74.15% 76.761% 3.401%
2017 148 66.216% 72.059% 8.108%
2016 145 67.586% 74.242% 8.966%
2015 135 77.037% 82.54% 6.667%
2014 130 86.154% 95.726% 10%
2013 141 94.326% 97.794% 3.546%
2012 145 86.207% 91.241% 5.517%
2011 166 92.169% 93.865% 1.807%
2010 155 90.968% 94.631% 3.871%
2009 170 89.412% 98.065% 8.824%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500258 151
  83%
  83%
  1%
2021 2500258 146
  75%
  76%
  1%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500258 165
  79%
  81%
  3%
2019 2500258 143
  71%
  73%
  3%
2018 2500258 147
  74%
  77%
  3%
2017 2500258 148
  66%
  72%
  8%
2016 2500258 145
  68%
  74%
  9%
2015 2500258 135
  77%
  83%
  7%
2014 2500258 130
  86%
  96%
  10%
2013 2500258 141
  94%
  98%
  4%
2012 2500258 145
  86%
  91%
  6%
2011 2500258 166
  92%
  94%
  2%
2010 2500258 155
  91%
  95%
  4%
2009 2500258 170
  89%
  98%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500258 151 1% 2% 26% 53% 17% 1%
2021 2500258 146 0% 2% 25% 48% 23% 1%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 2500258 165 0% 0% 16% 62% 18% 3%
2019 2500258 143 0% 0% 12% 59% 26% 3%
2018 2500258 147 0% 0% 12% 62% 22% 3%
2017 2500258 148 0% 0% 7% 58% 26% 8%
2016 2500258 145 1% 1% 15% 51% 23% 9%
2015 2500258 135 1% 0% 13% 63% 16% 7%
2014 2500258 130 0% 0% 18% 68% 4% 10%
2013 2500258 141 1% 1% 35% 57% 2% 4%
2012 2500258 145 0% 1% 14% 72% 8% 6%
2011 2500258 166 1% 0% 8% 84% 6% 2%
2010 2500258 155 0% 2% 41% 48% 5% 4%
2009 2500258 170 0% 1% 41% 48% 2% 9%