Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 88.12% 81.2%
2018 81.93% 79.56%
2017 79.72% 74.91%
2016 78.09% 72.41%
2015 80.63% 74.66%
2014 82.98% 76.44%
2013 83.89% 78.96%
2012 80.65% 73.83%
2011 77.11% 79.68%
2010 66.84% 63.45%
2009 69.81% 70.1%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats