Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 128 74.219% 78.512% 5.469%
2021 127 81.89% 84.553% 3.15%
2020 108 80.556% 86.139% 6.481%
2019 102 97.059% 100% 2.941%
2018 102 95.098% 100% 4.902%
2017 114 91.228% 99.048% 7.895%
2016 109 87.156% 95.96% 9.174%
2015 114 85.965% 92.453% 7.018%
2014 125 92.8% 98.305% 5.6%
2013 119 83.193% 89.189% 6.723%
2012 169 85.799% 95.395% 10.059%
2011 141 80.851% 89.062% 9.22%
2010 136 82.353% 88.889% 7.353%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 18
  94%
  94%
  0%
2500258 128
  74%
  79%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2021 7000501 19
  89%
  94%
  5%
2500258 127
  82%
  85%
  3%
2020 7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500258 108
  81%
  86%
  6%
2019 7000501 16
  100%
  100%
  0%
2500258 102
  97%
  100%
  3%
2018 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 102
  95%
  100%
  5%
2017 2500258 114
  91%
  99%
  8%
1355 14
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 109
  87%
  96%
  9%
2015 2500258 114
  86%
  92%
  7%
2014 2500258 125
  93%
  98%
  6%
2013 2500258 119
  83%
  89%
  7%
2012 2500258 169
  86%
  95%
  10%
2011 2500258 141
  81%
  89%
  9%
2010 2500258 136
  82%
  89%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 18 0% 0% 17% 78% 6% 0%
2500258 128 2% 0% 13% 59% 20% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 7000501 19 11% 0% 47% 32% 5% 5%
2500258 127 0% 0% 13% 69% 15% 3%
2020 7000501 17 6% 0% 24% 65% 6% 0%
2500258 108 1% 0% 21% 58% 13% 6%
2019 7000501 16 19% 6% 69% 6% 0% 0%
2500258 102 0% 2% 39% 56% 0% 3%
2018 7000501 17 29% 24% 47% 0% 0% 0%
2500258 102 0% 9% 63% 24% 0% 5%
2017 2500258 114 5% 5% 40% 40% 1% 8%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 109 4% 6% 44% 33% 4% 9%
2015 2500258 114 4% 7% 46% 28% 7% 7%
2014 2500258 125 4% 2% 39% 47% 2% 6%
2013 2500258 119 3% 3% 37% 40% 10% 7%
2012 2500258 169 2% 2% 33% 49% 4% 10%
2011 2500258 141 1% 2% 31% 47% 10% 9%
2010 2500258 136 2% 1% 29% 51% 10% 7%