Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 46 100% 100% 0%
2021 46 100% 100% 0%
2020 50 98% 98% 0%
2019 74 100% 100% 0%
2018 64 95.312% 96.825% 1.562%
2017 72 93.056% 97.101% 4.167%
2016 76 93.421% 100% 6.579%
2015 81 95.062% 97.468% 2.469%
2014 83 89.157% 90.244% 1.205%
2013 55 94.545% 98.113% 3.636%
2012 46 95.652% 100% 4.348%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500258 46
  100%
  100%
  0%
2021 2500258 46
  100%
  100%
  0%
2020 2500258 50
  98%
  98%
  0%
2019 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 74
  100%
  100%
  0%
2018 2500258 64
  95%
  97%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500258 72
  93%
  97%
  4%
2016 2500258 76
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500258 81
  95%
  97%
  2%
2014 2500258 83
  89%
  90%
  1%
2013 2500258 55
  95%
  98%
  4%
2012 2500258 46
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500258 46 0% 0% 20% 80% 0% 0%
2021 2500258 46 0% 2% 26% 70% 0% 0%
2020 2500258 50 0% 8% 36% 54% 2% 0%
2019 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 74 1% 4% 27% 66% 0% 0%
2018 2500258 64 0% 13% 30% 53% 3% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500258 72 0% 4% 42% 47% 3% 4%
2016 2500258 76 0% 0% 11% 83% 0% 7%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500258 81 0% 0% 31% 64% 2% 2%
2014 2500258 83 0% 0% 29% 60% 10% 1%
2013 2500258 55 2% 2% 45% 45% 2% 4%
2012 2500258 46 0% 13% 48% 35% 0% 4%