Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 150 66% 67.808% 2.667%
2021 140 70.714% 77.344% 8.571%
2020 147 78.912% 79.452% 0.68%
2019 140 77.857% 82.576% 5.714%
2018 154 79.221% 87.143% 9.091%
2017 144 65.278% 75.2% 13.194%
2016 146 64.384% 71.212% 9.589%
2015 151 74.834% 81.295% 7.947%
2014 154 68.831% 76.259% 9.74%
2013 154 71.429% 74.83% 4.545%
2012 157 69.427% 72.185% 3.822%
2011 158 79.747% 84.564% 5.696%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 150
  66%
  68%
  3%
2021 7000501 21
  95%
  95%
  0%
2500258 140
  71%
  77%
  9%
2020 7000501 21
  90%
  90%
  0%
2500258 147
  79%
  79%
  1%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2019 7000501 24
  96%
  96%
  0%
2500258 140
  78%
  83%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 22
  73%
  89%
  18%
2500258 154
  79%
  87%
  9%
2017 2500258 144
  65%
  75%
  13%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2016 2500258 146
  64%
  71%
  10%
2015 2500258 151
  75%
  81%
  8%
2014 2500258 154
  69%
  76%
  10%
2013 2500258 154
  71%
  75%
  5%
2012 2500258 157
  69%
  72%
  4%
2011 2500258 158
  80%
  85%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 22 0% 5% 68% 27% 0% 0%
2500258 150 1% 2% 16% 47% 31% 3%
2021 7000501 21 5% 10% 76% 5% 5% 0%
2500258 140 1% 2% 20% 47% 21% 9%
2020 7000501 21 5% 0% 52% 33% 10% 0%
2500258 147 1% 1% 20% 56% 20% 1%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000501 24 8% 4% 38% 46% 4% 0%
2500258 140 1% 1% 20% 56% 16% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000501 22 9% 18% 18% 27% 9% 18%
2500258 154 0% 2% 18% 59% 12% 9%
2017 2500258 144 4% 1% 17% 44% 22% 13%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500258 146 3% 0% 18% 43% 26% 10%
2015 2500258 151 3% 5% 16% 51% 17% 8%
2014 2500258 154 5% 1% 18% 45% 21% 10%
2013 2500258 154 4% 0% 19% 49% 24% 5%
2012 2500258 157 4% 0% 10% 55% 27% 4%
2011 2500258 158 1% 3% 29% 46% 15% 6%