Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 102 96.078% 98% 1.961%
2021 120 97.5% 100% 2.5%
2020 105 89.524% 94% 4.762%
2019 106 95.283% 100% 4.717%
2018 126 82.54% 88.136% 6.349%
2017 123 77.236% 87.963% 12.195%
2016 99 78.788% 88.636% 11.111%
2015 105 81.905% 93.478% 12.381%
2014 117 89.744% 97.222% 7.692%
2013 120 91.667% 99.099% 7.5%
2012 150 91.333% 95.804% 4.667%
2011 111 90.991% 97.115% 6.306%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500258 102
  96%
  98%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500258 120
  98%
  100%
  2%
2020 2500258 105
  90%
  94%
  5%
2019 2500258 106
  95%
  100%
  5%
2018 2500258 126
  83%
  88%
  6%
2017 2500258 123
  77%
  88%
  12%
2016 2500258 99
  79%
  89%
  11%
2015 2500258 105
  82%
  93%
  12%
2014 2500258 117
  90%
  97%
  8%
2013 2500258 120
  92%
  99%
  8%
2012 2500258 150
  91%
  96%
  5%
2011 2500258 111
  91%
  97%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500258 102 1% 2% 42% 51% 2% 2%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500258 120 0% 0% 32% 66% 0% 3%
2020 2500258 105 1% 1% 33% 53% 6% 5%
2019 2500258 106 0% 6% 19% 71% 0% 5%
2018 2500258 126 4% 11% 21% 46% 11% 6%
2017 2500258 123 2% 2% 21% 53% 11% 12%
2016 2500258 99 2% 2% 11% 64% 10% 11%
2015 2500258 105 2% 4% 19% 57% 6% 12%
2014 2500258 117 3% 3% 24% 60% 3% 8%
2013 2500258 120 2% 8% 51% 32% 1% 8%
2012 2500258 150 2% 3% 36% 51% 4% 5%
2011 2500258 111 2% 7% 33% 49% 3% 6%