Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 64 96.875% 100% 3.125%
2021 44 90.909% 97.561% 6.818%
2020 65 93.846% 100% 6.154%
2019 37 100% 100% 0%
2018 43 95.349% 95.349% 0%
2017 50 100% 100% 0%
2016 66 93.939% 100% 6.061%
2015 52 100% 100% 0%
2014 66 98.485% 100% 1.515%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500786 25
  96%
  100%
  4%
2500258 64
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500786 34
  94%
  97%
  3%
2500258 44
  91%
  98%
  7%
2020 2500786 28
  96%
  100%
  4%
7000501 2
  100%
  100%
  0%
2500258 65
  94%
  100%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 2500786 36
  92%
  100%
  8%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 37
  100%
  100%
  0%
2018 2500786 31
  94%
  100%
  6%
7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500258 43
  95%
  95%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 38
  97%
  100%
  3%
2500258 50
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 31
  97%
  100%
  3%
2500258 66
  94%
  100%
  6%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2015 2500786 25
  96%
  100%
  4%
2500258 52
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 31
  100%
  100%
  0%
2500258 66
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500786 25 0% 12% 80% 4% 0% 4%
2500258 64 3% 11% 80% 3% 0% 3%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2021 2500786 34 6% 3% 44% 41% 3% 3%
2500258 44 2% 0% 55% 34% 2% 7%
2020 2500786 28 0% 25% 64% 7% 0% 4%
7000501 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 65 0% 0% 74% 20% 0% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 2500786 36 6% 19% 67% 0% 0% 8%
7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500258 37 0% 11% 89% 0% 0% 0%
2018 2500786 31 6% 19% 65% 3% 0% 6%
7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500258 43 2% 2% 81% 9% 5% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 38 0% 16% 71% 11% 0% 3%
2500258 50 0% 38% 56% 6% 0% 0%
1353 48 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2016 2500786 31 3% 10% 71% 13% 0% 3%
2500258 66 6% 17% 44% 27% 0% 6%
1353 64 25% 50% 0% 0% 0% 25%
2015 2500786 25 16% 12% 36% 32% 0% 4%
2500258 52 0% 2% 44% 54% 0% 0%
2014 2500786 31 3% 6% 52% 39% 0% 0%
2500258 66 3% 2% 29% 65% 0% 2%