Dades de preinscripció

 • Estudiants de nou ingrés
 • Places ofertes
 • Nombre de sol·licituds
 • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2020 827 159 125
2019 647 119 125
2018 609 103 125
2017 511 110 125
2016 689 142 125
2015 482 91 125
2014 524 94 125
2013 649 135 140
2012 716 88 140
2011 834 152 160
2010 698 120 160
2009 547 121 180

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Distribucció dels alumnes de nou ingrés per via d'accés ( any 2019 )

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

 • PAAU
 • FP_CFG
 • CANVI
 • TU
 • MES25
 • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2020 59%
81
25%
34
12%
17
1%
1
1%
1
2%
3
137
2019 58%
74
27%
34
11%
14
2%
2
2%
3
1%
1
128
2018 64%
79
27%
34
3%
4
2%
3
3%
4
0%
0
124
2017 60%
75
22%
28
13%
16
1%
1
3%
4
1%
1
125
2016 59%
76
24%
31
12%
16
2%
2
3%
4
0%
0
129
2015 59%
79
25%
33
10%
13
2%
2
3%
4
2%
2
133
2014 63%
75
28%
33
8%
9
1%
1
1%
1
1%
1
120
2013 41%
58
39%
54
14%
19
1%
2
4%
5
1%
2
140
2012 53%
73
28%
39
14%
19
1%
2
3%
4
0%
0
137
2011 47%
75
36%
58
12%
19
2%
3
4%
6
0%
0
161
2010 48%
76
35%
56
12%
19
0%
0
4%
6
1%
1
158
2009 46%
80
32%
56
17%
30
1%
1
5%
8
0%
0
175