Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 24 95.833% 100% 4.167%
2021 47 93.617% 97.778% 4.255%
2020 44 97.727% 100% 2.273%
2019 36 94.444% 100% 5.556%
2018 29 89.655% 100% 10.345%
2017 35 97.143% 100% 2.857%
2016 41 92.683% 100% 7.317%
2015 52 98.077% 100% 1.923%
2014 44 97.727% 100% 2.273%
2013 65 92.308% 100% 7.692%
2012 38 94.737% 100% 5.263%
2011 1 0% 0% 100%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 6
  100%
  100%
  0%
2500262 24
  96%
  100%
  4%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2021 2500262 47
  94%
  98%
  4%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2020 2500262 44
  98%
  100%
  2%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2019 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 36
  94%
  100%
  6%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 29
  90%
  100%
  10%
1353 96
  100%
  100%
  0%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 35
  97%
  100%
  3%
1353 64
  50%
  100%
  50%
2016 2500262 41
  93%
  100%
  7%
1353 80
  80%
  80%
  0%
2015 2500262 52
  98%
  100%
  2%
2014 2500262 44
  98%
  100%
  2%
2013 2500262 65
  92%
  100%
  8%
2012 2500262 38
  95%
  100%
  5%
2011 2500262 1
  0%
  0%
  100%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 6 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2500262 24 0% 8% 38% 50% 0% 4%
1353 112 14% 43% 14% 14% 0% 14%
2021 2500262 47 4% 21% 40% 28% 2% 4%
1353 96 0% 33% 17% 50% 0% 0%
2020 2500262 44 5% 11% 61% 20% 0% 2%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2019 7000498 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2500262 36 3% 8% 56% 28% 0% 6%
1353 80 0% 80% 20% 0% 0% 0%
2018 2500262 29 3% 14% 41% 31% 0% 10%
1353 96 17% 17% 50% 17% 0% 0%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500262 35 6% 14% 51% 26% 0% 3%
1353 64 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500262 41 5% 15% 32% 41% 0% 7%
1353 80 0% 0% 80% 0% 20% 0%
2015 2500262 52 4% 27% 54% 13% 0% 2%
2014 2500262 44 5% 14% 52% 27% 0% 2%
2013 2500262 65 5% 8% 48% 32% 0% 8%
2012 2500262 38 3% 21% 47% 24% 0% 5%
2011 2500262 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%