Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 91.667% 94.286% 2.778%
2021 52 80.769% 95.455% 15.385%
2020 45 93.333% 100% 6.667%
2019 36 88.889% 100% 11.111%
2018 31 77.419% 96% 19.355%
2017 37 83.784% 100% 16.216%
2016 46 82.609% 95% 13.043%
2015 54 92.593% 100% 7.407%
2014 55 89.091% 96.078% 7.273%
2013 70 98.571% 100% 1.429%
2012 6 83.333% 100% 16.667%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 7
  100%
  100%
  0%
2500262 36
  92%
  94%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2021 2500262 52
  81%
  95%
  15%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500262 45
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2500262 36
  89%
  100%
  11%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 31
  77%
  96%
  19%
1353 96
  83%
  100%
  17%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 37
  84%
  100%
  16%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2016 2500262 46
  83%
  95%
  13%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500262 54
  93%
  100%
  7%
2014 2500262 55
  89%
  96%
  7%
2013 2500262 70
  99%
  100%
  1%
2012 2500262 6
  83%
  100%
  17%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 7 14% 14% 71% 0% 0% 0%
2500262 36 0% 0% 39% 47% 6% 3%
1353 32 50% 0% 0% 0% 0% 50%
2021 2500262 52 4% 4% 25% 46% 4% 15%
1353 48 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2020 2500262 45 2% 4% 49% 38% 0% 7%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 7000498 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500262 36 6% 6% 42% 36% 0% 11%
1353 96 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2018 2500262 31 3% 3% 39% 32% 3% 19%
1353 96 0% 0% 33% 50% 0% 17%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 37 3% 14% 41% 27% 0% 16%
1353 48 33% 0% 33% 0% 0% 33%
2016 2500262 46 4% 2% 37% 39% 4% 13%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500262 54 4% 76% 11% 2% 0% 7%
2014 2500262 55 4% 18% 53% 15% 4% 7%
2013 2500262 70 3% 34% 60% 1% 0% 1%
2012 2500262 6 0% 17% 50% 17% 0% 17%