Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 53 98.113% 100% 1.887%
2021 60 93.333% 98.246% 5%
2020 77 100% 100% 0%
2019 82 98.78% 100% 1.22%
2018 60 91.667% 98.214% 6.667%
2017 59 96.61% 100% 3.39%
2016 76 96.053% 100% 3.947%
2015 78 96.154% 98.684% 2.564%
2014 73 90.411% 95.652% 5.479%
2013 82 98.78% 100% 1.22%
2012 88 96.591% 100% 3.409%
2011 51 96.078% 100% 3.922%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 13
  100%
  100%
  0%
7000498 9
  100%
  100%
  0%
2500262 53
  98%
  100%
  2%
1353 448
  93%
  96%
  4%
1354 20
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 5
  100%
  100%
  0%
2500262 60
  93%
  98%
  5%
1353 192
  75%
  100%
  25%
2020 7000498 14
  100%
  100%
  0%
2500262 77
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2019 7000911 1
  100%
  100%
  0%
7000498 15
  100%
  100%
  0%
2500262 82
  99%
  100%
  1%
1353 192
  92%
  92%
  0%
2018 7000498 9
  100%
  100%
  0%
2500262 60
  92%
  98%
  7%
1353 96
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 59
  97%
  100%
  3%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2016 2500262 76
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 78
  96%
  99%
  3%
2014 2500262 73
  90%
  96%
  5%
2013 2500262 82
  99%
  100%
  1%
2012 2500262 88
  97%
  100%
  3%
2011 2500262 51
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 13 15% 23% 54% 8% 0% 0%
7000498 9 0% 33% 11% 56% 0% 0%
2500262 53 8% 19% 51% 21% 0% 2%
1353 448 0% 21% 54% 18% 4% 4%
1354 20 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000911 16 25% 25% 50% 0% 0% 0%
7000498 5 0% 60% 40% 0% 0% 0%
2500262 60 0% 7% 65% 22% 2% 5%
1353 192 8% 17% 42% 8% 0% 25%
2020 7000498 14 14% 29% 57% 0% 0% 0%
2500262 77 3% 10% 79% 8% 0% 0%
1353 128 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2019 7000911 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000498 15 0% 0% 87% 13% 0% 0%
2500262 82 5% 0% 68% 26% 0% 1%
1353 192 8% 0% 58% 25% 8% 0%
2018 7000498 9 22% 11% 56% 11% 0% 0%
2500262 60 3% 12% 52% 25% 2% 7%
1353 96 0% 0% 17% 50% 0% 33%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 59 5% 2% 58% 32% 0% 3%
1353 32 0% 0% 0% 50% 50% 0%
2016 2500262 76 5% 4% 61% 26% 0% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2500262 78 4% 1% 46% 45% 1% 3%
2014 2500262 73 4% 5% 59% 22% 4% 5%
2013 2500262 82 5% 5% 51% 38% 0% 1%
2012 2500262 88 2% 6% 22% 67% 0% 3%
2011 2500262 51 4% 6% 33% 53% 0% 4%