Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 85% 94.444% 10%
2021 28 92.857% 96.296% 3.571%
2020 37 97.297% 97.297% 0%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 17 94.118% 94.118% 0%
2017 29 96.552% 96.552% 0%
2016 38 92.105% 97.222% 5.263%
2015 24 95.833% 100% 4.167%
2014 40 100% 100% 0%
2013 28 96.429% 100% 3.571%
2012 24 87.5% 91.304% 4.167%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500262 20
  85%
  94%
  10%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2021 2500262 28
  93%
  96%
  4%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 7000498 4
  100%
  100%
  0%
2500262 37
  97%
  97%
  0%
2019 2500262 19
  95%
  95%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 17
  94%
  94%
  0%
1353 96
  67%
  80%
  17%
2017 2500262 29
  97%
  97%
  0%
1353 144
  78%
  78%
  0%
1354 10
  0%
  0%
  100%
2016 2500262 38
  92%
  97%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 24
  96%
  100%
  4%
2014 2500262 40
  100%
  100%
  0%
2013 2500262 28
  96%
  100%
  4%
2012 2500262 24
  88%
  91%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500262 20 0% 5% 20% 55% 5% 10%
1353 96 0% 0% 33% 33% 0% 33%
2021 2500262 28 0% 4% 18% 71% 4% 4%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2020 7000498 4 50% 0% 0% 50% 0% 0%
2500262 37 0% 3% 35% 59% 3% 0%
2019 2500262 19 0% 5% 47% 42% 5% 0%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500262 17 0% 0% 41% 53% 6% 0%
1353 96 0% 0% 33% 33% 17% 17%
2017 2500262 29 0% 0% 17% 79% 3% 0%
1353 144 0% 44% 33% 0% 22% 0%
1354 10 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2016 2500262 38 0% 5% 13% 74% 3% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500262 24 0% 17% 29% 50% 0% 4%
2014 2500262 40 0% 3% 28% 70% 0% 0%
2013 2500262 28 4% 0% 46% 46% 0% 4%
2012 2500262 24 8% 4% 25% 50% 8% 4%