Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 25 100% 100% 0%
2021 36 86.111% 96.875% 11.111%
2020 39 94.872% 100% 5.128%
2019 38 89.474% 100% 10.526%
2018 40 80% 100% 20%
2017 28 89.286% 92.593% 3.571%
2016 39 89.744% 100% 10.256%
2015 42 90.476% 97.436% 7.143%
2014 41 90.244% 97.368% 7.317%
2013 53 88.679% 100% 11.321%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500262 25
  100%
  100%
  0%
2021 2500262 36
  86%
  97%
  11%
2020 2500262 39
  95%
  100%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2500262 38
  89%
  100%
  11%
1353 16
  0%
  0%
  100%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500262 40
  80%
  100%
  20%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 28
  89%
  93%
  4%
2016 2500262 39
  90%
  100%
  10%
1353 144
  78%
  100%
  22%
2015 2500262 42
  90%
  97%
  7%
2014 2500262 41
  90%
  97%
  7%
2013 2500262 53
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500262 25 0% 4% 44% 52% 0% 0%
2021 2500262 36 0% 6% 53% 28% 3% 11%
2020 2500262 39 3% 3% 87% 3% 0% 5%
1353 48 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500262 38 3% 3% 63% 21% 0% 11%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1354 10 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500262 40 3% 3% 38% 38% 0% 20%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500262 28 4% 11% 36% 39% 7% 4%
2016 2500262 39 0% 3% 31% 56% 0% 10%
1353 144 0% 11% 0% 67% 0% 22%
2015 2500262 42 0% 0% 36% 55% 2% 7%
2014 2500262 41 0% 2% 44% 44% 2% 7%
2013 2500262 53 6% 2% 28% 53% 0% 11%