Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 146 67.123% 79.032% 15.068%
2021 150 77.333% 87.879% 12%
2020 173 78.613% 90.066% 12.717%
2019 176 74.432% 83.439% 10.795%
2018 165 69.697% 73.718% 5.455%
2017 123 71.545% 83.019% 13.821%
2016 100 78% 89.655% 13%
2015 123 86.992% 90.678% 4.065%
2014 125 80.8% 90.179% 10.4%
2013 142 74.648% 89.076% 16.197%
2012 151 80.795% 86.525% 6.623%
2011 173 80.925% 89.172% 9.249%
2010 152 75.658% 86.466% 12.5%
2009 122 79.508% 89.815% 11.475%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 146
  67%
  79%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 150
  77%
  88%
  12%
2020 2500501 173
  79%
  90%
  13%
2019 2500501 176
  74%
  83%
  11%
2018 2500501 165
  70%
  74%
  5%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2017 2500501 123
  72%
  83%
  14%
2016 2500501 100
  78%
  90%
  13%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 123
  87%
  91%
  4%
2014 2500501 125
  81%
  90%
  10%
2013 2500501 142
  75%
  89%
  16%
2012 2500501 151
  81%
  87%
  7%
2011 2500501 173
  81%
  89%
  9%
2010 2500501 152
  76%
  86%
  12%
2009 2500501 122
  80%
  90%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 146 2% 1% 23% 41% 18% 15%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2500501 150 3% 5% 28% 41% 11% 12%
2020 2500501 173 2% 1% 25% 51% 9% 13%
2019 2500501 176 4% 1% 22% 47% 15% 11%
2018 2500501 165 4% 1% 19% 46% 25% 5%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2017 2500501 123 2% 1% 24% 46% 15% 14%
2016 2500501 100 4% 9% 33% 32% 9% 13%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500501 123 3% 1% 31% 52% 9% 4%
2014 2500501 125 2% 0% 29% 50% 9% 10%
2013 2500501 142 2% 5% 32% 35% 9% 16%
2012 2500501 151 3% 3% 30% 44% 13% 7%
2011 2500501 173 2% 5% 26% 47% 10% 9%
2010 2500501 152 2% 4% 24% 45% 12% 13%
2009 2500501 122 2% 7% 25% 46% 9% 11%