Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 75.34% 71.57%
2021 77.53% 76.04%
2020 83.24% 77.82%
2019 81.73% 76.44%
2018 79.15% 71.89%
2017 79.3% 73.93%
2016 81.89% 73.53%
2015 84.15% 84.94%
2014 81.81% 79.98%
2013 81.89% 77.28%
2012 82.1% 73.89%
2011 78.05% 73.44%
2010 80.27% 78.7%
2009 73.67% 73.67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats