Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 100 79% 83.158% 5%
2021 130 86.923% 98.261% 11.538%
2020 105 87.619% 92.929% 5.714%
2019 94 87.234% 92.135% 5.319%
2018 75 65.333% 76.562% 14.667%
2017 112 84.821% 88.785% 4.464%
2016 97 82.474% 87.912% 6.186%
2015 96 85.417% 90.11% 5.208%
2014 110 86.364% 89.623% 3.636%
2013 106 91.509% 96.04% 4.717%
2012 93 92.473% 94.505% 2.151%
2011 72 87.5% 90% 2.778%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 100
  79%
  83%
  5%
1353 64
  50%
  50%
  0%
2021 2500501 130
  87%
  98%
  12%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500501 105
  88%
  93%
  6%
1353 32
  50%
  50%
  0%
2019 2500501 94
  87%
  92%
  5%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 75
  65%
  77%
  15%
1353 160
  70%
  88%
  20%
2017 2500501 112
  85%
  89%
  4%
1353 80
  60%
  75%
  20%
2016 2500501 97
  82%
  88%
  6%
1355 42
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 96
  85%
  90%
  5%
2014 2500501 110
  86%
  90%
  4%
2013 2500501 106
  92%
  96%
  5%
2012 2500501 93
  92%
  95%
  2%
2011 2500501 72
  88%
  90%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 100 3% 5% 20% 51% 16% 5%
1353 64 0% 25% 0% 25% 50% 0%
2021 2500501 130 4% 4% 27% 52% 2% 12%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500501 105 1% 3% 40% 43% 7% 6%
1353 32 0% 50% 0% 0% 50% 0%
2019 2500501 94 2% 5% 40% 37% 7% 5%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2500501 75 4% 0% 17% 44% 20% 15%
1353 160 0% 0% 40% 30% 10% 20%
2017 2500501 112 3% 2% 31% 49% 11% 4%
1353 80 0% 20% 40% 0% 20% 20%
2016 2500501 97 2% 7% 24% 49% 11% 6%
1355 42 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 128 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2015 2500501 96 3% 9% 32% 41% 9% 5%
2014 2500501 110 5% 4% 22% 56% 10% 4%
2013 2500501 106 5% 2% 17% 68% 4% 5%
2012 2500501 93 5% 12% 34% 41% 5% 2%
2011 2500501 72 3% 4% 32% 49% 10% 3%