Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 36 80.556% 100% 19.444%
2021 26 80.769% 100% 19.231%
2020 29 96.552% 100% 3.448%
2019 11 63.636% 87.5% 27.273%
2018 42 88.095% 97.368% 9.524%
2017 29 72.414% 91.304% 20.69%
2016 21 76.19% 94.118% 19.048%
2015 29 96.552% 96.552% 0%
2014 40 92.5% 94.872% 2.5%
2013 27 100% 100% 0%
2012 27 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 36
  81%
  100%
  19%
1353 96
  67%
  100%
  33%
2021 2500501 26
  81%
  100%
  19%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500501 29
  97%
  100%
  3%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2019 2500501 11
  64%
  88%
  27%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 42
  88%
  97%
  10%
1353 32
  0%
  0%
  100%
2017 2500501 29
  72%
  91%
  21%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2016 2500501 21
  76%
  94%
  19%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 29
  97%
  97%
  0%
2014 2500501 40
  92%
  95%
  2%
2013 2500501 27
  100%
  100%
  0%
2012 2500501 27
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 36 3% 6% 39% 33% 0% 19%
1353 96 0% 17% 33% 17% 0% 33%
2021 2500501 26 0% 12% 19% 42% 0% 19%
1353 64 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2020 2500501 29 0% 3% 41% 52% 0% 3%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2019 2500501 11 0% 9% 36% 18% 9% 27%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500501 42 2% 0% 26% 57% 2% 10%
1353 32 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500501 29 7% 14% 38% 14% 7% 21%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2016 2500501 21 0% 5% 33% 38% 5% 19%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500501 29 7% 7% 17% 66% 3% 0%
2014 2500501 40 0% 0% 35% 58% 5% 3%
2013 2500501 27 4% 11% 37% 48% 0% 0%
2012 2500501 27 0% 4% 44% 52% 0% 0%