Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 31 77.419% 96% 19.355%
2021 32 87.5% 96.552% 9.375%
2020 33 100% 100% 0%
2019 14 92.857% 100% 7.143%
2018 22 81.818% 90% 9.091%
2017 24 91.667% 95.652% 4.167%
2016 26 84.615% 95.652% 11.538%
2015 30 93.333% 100% 6.667%
2014 28 92.857% 96.296% 3.571%
2013 31 96.774% 100% 3.226%
2012 24 95.833% 100% 4.167%
2011 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 31
  77%
  96%
  19%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2021 2500501 32
  88%
  97%
  9%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2020 2500501 33
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 14
  93%
  100%
  7%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500501 22
  82%
  90%
  9%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500501 24
  92%
  96%
  4%
1353 64
  50%
  67%
  25%
2016 2500501 26
  85%
  96%
  12%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 30
  93%
  100%
  7%
2014 2500501 28
  93%
  96%
  4%
2013 2500501 31
  97%
  100%
  3%
2012 2500501 24
  96%
  100%
  4%
2011 2500501 2
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 31 3% 6% 23% 45% 3% 19%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2021 2500501 32 3% 6% 31% 47% 3% 9%
1353 32 0% 0% 0% 50% 0% 50%
2020 2500501 33 0% 3% 55% 42% 0% 0%
2019 2500501 14 7% 14% 64% 7% 0% 7%
1353 32 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500501 22 5% 9% 32% 32% 9% 9%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2500501 24 4% 8% 33% 46% 4% 4%
1353 64 0% 25% 0% 25% 25% 25%
2016 2500501 26 4% 27% 27% 27% 4% 12%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2500501 30 3% 3% 27% 60% 0% 7%
2014 2500501 28 4% 14% 46% 29% 4% 4%
2013 2500501 31 3% 13% 35% 45% 0% 3%
2012 2500501 24 4% 13% 42% 38% 0% 4%
2011 2500501 2 0% 50% 50% 0% 0% 0%