Rendiment

  • Rendiment
  • ťxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend ťxit % np
2022 27 88.889% 100% 11.111%
2021 18 83.333% 100% 16.667%
2020 17 100% 100% 0%
2019 9 77.778% 100% 22.222%
2018 34 88.235% 93.75% 5.882%
2017 10 70% 100% 30%
2016 26 80.769% 95.455% 15.385%
2015 19 100% 100% 0%
2014 25 96% 96% 0%
2013 30 96.667% 96.667% 0%
2012 15 93.333% 93.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a mťs d'una titulacio , a continuaciů hi ha les dades desglossades segons el pla en quŤ estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500501 27
  89%
  100%
  11%
2021 2500501 18
  83%
  100%
  17%
1353 16
  0%
  0%
  0%
2020 2500501 17
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2500501 9
  78%
  100%
  22%
2018 2500501 34
  88%
  94%
  6%
1353 16
  0%
  0%
  100%
2017 2500501 10
  70%
  100%
  30%
2016 2500501 26
  81%
  95%
  15%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2015 2500501 19
  100%
  100%
  0%
2014 2500501 25
  96%
  96%
  0%
2013 2500501 30
  97%
  97%
  0%
2012 2500501 15
  93%
  93%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500501 27 4% 7% 30% 48% 0% 11%
2021 2500501 18 6% 11% 28% 39% 0% 17%
1353 16 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 2500501 17 0% 12% 71% 18% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500501 9 0% 11% 56% 11% 0% 22%
2018 2500501 34 0% 3% 29% 56% 6% 6%
1353 16 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2017 2500501 10 10% 10% 20% 30% 0% 30%
2016 2500501 26 0% 0% 27% 54% 4% 15%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500501 19 5% 11% 16% 68% 0% 0%
2014 2500501 25 0% 0% 32% 64% 4% 0%
2013 2500501 30 0% 3% 37% 57% 3% 0%
2012 2500501 15 0% 0% 40% 53% 7% 0%