Hores HIDA segons categoria del professor

Distribucció d'hores segons categoria del professor ( any 2019 )

  • CU : Catedrątic Universitari
  • TU_CEU : Titular Universitat / Catedrątic Escola Universitaria
  • CATED_AGREG : Catedrątic Agregat
  • LECTOR : Lector
  • ASSOC : Associat
  • ALTRES

Evolució de les HIDA per any acadčmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2019 11%
413h
15%
601h
24%
936h
3%
102h
27%
1056h
20%
787h
3895h
2018 9%
364h
14%
609h
23%
960h
2%
70h
22%
933h
30%
1268h
4205h
2017 13%
502h
17%
639h
25%
972h
0%
0h
24%
920h
21%
806h
3838h
2016 14%
547h
15%
589h
26%
995h
1%
31h
22%
835h
21%
809h
3807h
2015 15%
534h
18%
632h
28%
987h
2%
69h
16%
570h
22%
786h
3579h
2014 18%
653h
17%
624h
25%
918h
2%
88h
15%
549h
21%
774h
3605h
2013 19%
708h
19%
729h
29%
1103h
4%
147h
12%
456h
17%
666h
3809h
2012 18%
712h
20%
772h
22%
838h
6%
247h
12%
467h
21%
817h
3853h
2011 15%
483h
18%
580h
18%
577h
11%
369h
12%
382h
27%
888h
3279h
2010 15%
338h
22%
521h
18%
413h
8%
194h
12%
275h
25%
578h
2320h
2009 4%
49h
31%
354h
15%
169h
12%
131h
6%
71h
32%
360h
1133h