Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 624 95 80
2022 630 106 80
2021 547 104 80
2020 596 133 80
2019 459 102 80
2018 404 94 80
2017 412 114 80
2016 526 123 80
2015 457 108 80
2014 * 597 132 140
2013 * 569 117 140
2012 * 682 110 140
2011 * 561 96 140
2010 * 688 123 140

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21048: Grau en Logopèdia

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 624 95 80
2022 630 106 80
2021 547 104 80
2020 596 133 80
2019 459 102 80
2018 404 94 80
2017 412 114 80
2016 526 123 80
2015 457 108 80
2014 532 125 80
2013 517 115 80
2012 625 102 80
2011 442 85 80
2010 599 117 80
2009 552 99 80

21049: Grau en Logopèdia "Manresa"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2014 65 7 60
2013 52 2 60
2012 57 8 60
2011 119 11 60
2010 89 6 60
2009 108 4 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 86.06% 66.28%
2021 87.47% 71.71%
2020 88.92% 76.17%
2019 92.03% 83.65%
2018 90.28% 81.35%
2017 90.15% 81.48%
2016 92.02% 88.42%
2015 90.23% 80.8%
2014 91.86% 84.28%
2013 92.55% 84.53%
2012 87.95% 80.11%
2011 88.05% 86.16%
2010 87.88% 80.35%
2009 85.15% 75.75%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats