Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 10 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 18 88.889% 100% 11.111%
2018 25 92% 92% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500894 4
  100%
  100%
  0%
1353 128
  88%
  100%
  12%
2021 2500894 20
  100%
  100%
  0%
1353 176
  82%
  100%
  18%
2020 2500894 26
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2019 2500894 36
  89%
  100%
  11%
1353 160
  90%
  100%
  10%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2018 2500894 50
  92%
  92%
  0%
1353 160
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500894 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1353 128 0% 13% 25% 50% 0% 13%
2021 2500894 20 0% 20% 70% 10% 0% 0%
1353 176 0% 27% 55% 0% 0% 18%
2020 2500894 26 8% 8% 69% 15% 0% 0%
1353 64 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500894 36 0% 0% 61% 28% 0% 11%
1353 160 0% 10% 60% 20% 0% 10%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500894 50 0% 4% 48% 40% 8% 0%
1353 160 0% 20% 60% 20% 0% 0%