Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 89.474% 94.444% 5.263%
2021 15 80% 100% 20%
2020 20 100% 100% 0%
2019 25 92% 100% 8%
2018 9 100% 100% 0%
2017 6 83.333% 100% 16.667%
2016 30 93.333% 100% 6.667%
2015 11 100% 100% 0%
2014 24 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 19
  89%
  94%
  5%
7000255 5
  80%
  100%
  20%
2501573 34
  82%
  88%
  6%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 15
  80%
  100%
  20%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 49
  96%
  98%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 2501572 20
  100%
  100%
  0%
2501573 41
  90%
  90%
  0%
2019 2501572 25
  92%
  100%
  8%
7000255 1
  0%
  0%
  100%
2501573 37
  95%
  97%
  3%
2018 2501572 9
  100%
  100%
  0%
2501573 31
  97%
  100%
  3%
2017 2501572 6
  83%
  100%
  17%
2501573 36
  92%
  94%
  3%
2016 2501572 30
  93%
  100%
  7%
2501573 26
  96%
  100%
  4%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 11
  100%
  100%
  0%
2501573 43
  95%
  100%
  5%
2014 2501572 24
  100%
  100%
  0%
2501573 22
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 19 0% 0% 16% 74% 5% 5%
7000255 5 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2501573 34 0% 0% 18% 65% 12% 6%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2501572 15 7% 0% 13% 60% 0% 20%
7000255 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 49 4% 0% 27% 65% 2% 2%
1353 32 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2020 2501572 20 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 41 7% 0% 32% 51% 10% 0%
2019 2501572 25 0% 0% 44% 48% 0% 8%
7000255 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2501573 37 0% 5% 38% 51% 3% 3%
2018 2501572 9 0% 0% 56% 44% 0% 0%
2501573 31 3% 0% 48% 45% 0% 3%
2017 2501572 6 0% 0% 83% 0% 0% 17%
2501573 36 6% 8% 53% 25% 6% 3%
2016 2501572 30 7% 10% 53% 23% 0% 7%
2501573 26 0% 8% 38% 50% 0% 4%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 128 0% 0% 63% 38% 0% 0%
2015 2501572 11 18% 9% 27% 45% 0% 0%
2501573 43 0% 5% 51% 40% 0% 5%
2014 2501572 24 4% 0% 54% 42% 0% 0%
2501573 22 5% 0% 55% 41% 0% 0%