Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 85.31% 81.83%
2021 81.31% 74.87%
2020 86.87% 86%
2019 89.21% 86.87%
2018 85% 80.88%
2017 83.54% 77.2%
2016 85.16% 76.48%
2015 83.19% 75.91%
2014 86.11% 82.05%
2013 84.55% 85.85%
2012 79.66% 81.29%
2011 78.49% 77.59%
2010 74.29% 74.83%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats