Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 36 94.444% 94.444% 0%
2021 8 87.5% 100% 12.5%
2020 24 100% 100% 0%
2019 9 88.889% 100% 11.111%
2018 16 100% 100% 0%
2017 16 87.5% 93.333% 6.25%
2016 59 93.22% 96.491% 3.39%
2015 55 87.273% 92.308% 5.455%
2014 21 95.238% 100% 4.762%
2013 40 97.5% 100% 2.5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 36
  94%
  94%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 27
  93%
  100%
  7%
2021 2501572 8
  88%
  100%
  12%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 49
  96%
  100%
  4%
2020 2501572 24
  100%
  100%
  0%
7000255 7
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  89%
  100%
  11%
2019 2501572 9
  89%
  100%
  11%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 26
  96%
  100%
  4%
2018 2501572 16
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 29
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 16
  88%
  93%
  6%
2501573 33
  91%
  94%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 59
  93%
  96%
  3%
2501573 32
  94%
  100%
  6%
2015 2501572 55
  87%
  92%
  5%
2501573 59
  85%
  91%
  7%
2014 2501572 21
  95%
  100%
  5%
2501573 25
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 40
  98%
  100%
  2%
2501573 18
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 36 8% 31% 50% 6% 6% 0%
7000255 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 27 0% 7% 44% 41% 0% 7%
2021 2501572 8 0% 0% 63% 25% 0% 13%
7000255 2 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 49 4% 18% 51% 22% 0% 4%
2020 2501572 24 8% 21% 29% 42% 0% 0%
7000255 7 0% 0% 29% 71% 0% 0%
2501573 18 0% 6% 50% 33% 0% 11%
2019 2501572 9 11% 0% 78% 0% 0% 11%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 26 0% 27% 58% 12% 0% 4%
2018 2501572 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 29 0% 3% 38% 55% 0% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501572 16 0% 25% 25% 31% 6% 6%
2501573 33 0% 18% 58% 12% 6% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2501572 59 0% 8% 32% 53% 3% 3%
2501573 32 0% 3% 25% 66% 0% 6%
2015 2501572 55 0% 5% 40% 42% 7% 5%
2501573 59 0% 0% 22% 63% 8% 7%
2014 2501572 21 0% 0% 43% 52% 0% 5%
2501573 25 8% 0% 28% 64% 0% 0%
2013 2501572 40 0% 13% 28% 58% 0% 3%
2501573 18 0% 0% 33% 56% 0% 11%