Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2021 8 100% 100% 0%
2020 13 100% 100% 0%
2019 11 81.818% 90% 9.091%
2018 7 85.714% 85.714% 0%
2017 5 80% 100% 20%
2016 5 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 214
  70%
  74%
  6%
1353 112
  57%
  67%
  14%
2021 2501572 8
  100%
  100%
  0%
2501573 187
  53%
  56%
  5%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 112
  57%
  80%
  29%
2020 2501572 13
  100%
  100%
  0%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 205
  71%
  74%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 11
  82%
  90%
  9%
2501573 194
  69%
  72%
  4%
1353 128
  62%
  83%
  25%
2018 2501572 7
  86%
  86%
  0%
2501573 184
  64%
  67%
  4%
1353 192
  67%
  73%
  8%
2017 2501572 5
  80%
  100%
  20%
2501573 190
  61%
  65%
  6%
1353 112
  86%
  100%
  14%
2016 2501572 5
  100%
  100%
  0%
2501573 167
  66%
  70%
  6%
1353 128
  100%
  100%
  0%
2015 2501573 143
  61%
  64%
  6%
2014 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 209
  73%
  80%
  9%
2013 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 165
  61%
  68%
  10%
2012 2501573 118
  65%
  72%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 214 0% 0% 9% 59% 25% 6%
1353 112 0% 0% 29% 29% 29% 14%
2021 2501572 8 13% 25% 38% 25% 0% 0%
2501573 187 1% 2% 11% 37% 42% 5%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 112 0% 0% 57% 0% 14% 29%
2020 2501572 13 8% 0% 54% 38% 0% 0%
7000255 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 205 0% 0% 18% 51% 25% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 11 18% 9% 18% 36% 9% 9%
2501573 194 2% 1% 15% 46% 27% 4%
1353 128 13% 13% 25% 13% 13% 25%
2018 2501572 7 14% 0% 57% 14% 14% 0%
2501573 184 2% 3% 15% 44% 32% 4%
1353 192 17% 17% 17% 17% 25% 8%
2017 2501572 5 20% 0% 60% 0% 0% 20%
2501573 190 4% 1% 16% 39% 33% 6%
1353 112 0% 14% 14% 57% 0% 14%
2016 2501572 5 0% 20% 40% 40% 0% 0%
2501573 167 2% 4% 9% 51% 28% 6%
1353 128 0% 13% 50% 38% 0% 0%
2015 2501573 143 3% 3% 15% 39% 34% 6%
2014 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 209 3% 3% 18% 49% 19% 9%
2013 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 165 2% 1% 15% 42% 29% 10%
2012 2501573 118 4% 1% 16% 44% 25% 9%