Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 27 85.185% 95.833% 11.111%
2021 26 61.538% 66.667% 7.692%
2020 12 91.667% 100% 8.333%
2019 7 100% 100% 0%
2018 4 100% 100% 0%
2017 1 100% 100% 0%
2016 4 100% 100% 0%
2015 2 100% 100% 0%
2014 3 33.333% 50% 33.333%
2013 4 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 27
  85%
  96%
  11%
2501573 21
  71%
  83%
  14%
1355 42
  33%
  100%
  67%
1353 80
  80%
  100%
  20%
2021 2501572 26
  62%
  67%
  8%
7000255 1
  100%
  100%
  0%
2501573 43
  67%
  78%
  14%
1355 56
  0%
  0%
  100%
1353 80
  40%
  50%
  20%
2020 2501572 12
  92%
  100%
  8%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 10
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 7
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  84%
  94%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 64
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 6
  83%
  100%
  17%
1355 126
  89%
  100%
  11%
1353 112
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 4
  100%
  100%
  0%
2501573 1
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 14
  93%
  93%
  0%
2014 2501572 3
  33%
  50%
  33%
2501573 4
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 4
  75%
  100%
  25%
2501573 12
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 27 7% 7% 41% 30% 4% 11%
2501573 21 0% 0% 33% 38% 14% 14%
1355 42 0% 0% 0% 33% 0% 67%
1353 80 0% 0% 20% 60% 0% 20%
2021 2501572 26 0% 4% 23% 31% 31% 8%
7000255 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 43 2% 2% 12% 51% 19% 14%
1355 56 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 80 0% 0% 40% 0% 40% 20%
2020 2501572 12 0% 8% 58% 25% 0% 8%
7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2501573 10 0% 0% 90% 10% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 2501572 7 0% 43% 14% 43% 0% 0%
2501573 19 11% 16% 26% 32% 5% 11%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 2501572 4 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 18 11% 33% 39% 17% 0% 0%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2017 2501572 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501573 6 0% 17% 33% 33% 0% 17%
1355 126 0% 11% 33% 44% 0% 11%
1353 112 14% 14% 43% 29% 0% 0%
2016 2501572 4 0% 75% 25% 0% 0% 0%
2501573 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 48 33% 0% 33% 33% 0% 0%
2015 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 14 7% 14% 50% 21% 7% 0%
2014 2501572 3 0% 0% 33% 0% 33% 33%
2501573 4 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2013 2501572 4 0% 0% 75% 0% 0% 25%
2501573 12 0% 8% 33% 50% 0% 8%