Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 1 100% 100% 0%
2021 1 100% 100% 0%
2020 7 100% 100% 0%
2019 7 85.714% 100% 14.286%
2018 6 100% 100% 0%
2017 18 83.333% 100% 16.667%
2016 10 80% 100% 20%
2015 24 91.667% 100% 8.333%
2014 18 94.444% 100% 5.556%
2013 11 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 4
  75%
  100%
  25%
2020 2501572 7
  100%
  100%
  0%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
2501573 12
  92%
  92%
  0%
2019 2501572 7
  86%
  100%
  14%
7000255 3
  100%
  100%
  0%
2501573 12
  92%
  100%
  8%
2018 2501572 6
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  95%
  100%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 18
  83%
  100%
  17%
2501573 9
  89%
  100%
  11%
2016 2501572 10
  80%
  100%
  20%
2501573 10
  90%
  90%
  0%
2015 2501572 24
  92%
  100%
  8%
2501573 13
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 18
  94%
  100%
  6%
2501573 10
  100%
  100%
  0%
2013 2501572 11
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 4 0% 0% 0% 75% 0% 25%
2020 2501572 7 0% 29% 14% 57% 0% 0%
7000255 2 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2501573 12 0% 0% 67% 25% 8% 0%
2019 2501572 7 0% 0% 43% 43% 0% 14%
7000255 3 0% 33% 33% 33% 0% 0%
2501573 12 8% 8% 17% 58% 0% 8%
2018 2501572 6 33% 17% 33% 17% 0% 0%
2501573 19 0% 0% 58% 37% 0% 5%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2501572 18 6% 6% 33% 39% 0% 17%
2501573 9 0% 11% 11% 67% 0% 11%
2016 2501572 10 0% 20% 50% 10% 0% 20%
2501573 10 0% 10% 30% 50% 10% 0%
2015 2501572 24 0% 13% 58% 21% 0% 8%
2501573 13 15% 0% 85% 0% 0% 0%
2014 2501572 18 6% 39% 50% 0% 0% 6%
2501573 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2013 2501572 11 9% 18% 55% 18% 0% 0%
2501573 15 0% 20% 27% 53% 0% 0%