Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 2 100% 100% 0%
2019 1 100% 100% 0%
2016 1 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2013 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 2
  100%
  100%
  0%
2501573 234
  52%
  57%
  9%
1355 28
  50%
  50%
  0%
1353 112
  43%
  43%
  0%
2021 2501573 244
  55%
  64%
  13%
2020 2501573 218
  58%
  65%
  11%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 235
  72%
  82%
  12%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2018 2501573 256
  63%
  71%
  11%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2501573 236
  56%
  66%
  15%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 144
  22%
  25%
  11%
2016 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 223
  66%
  84%
  21%
1353 96
  50%
  50%
  0%
2015 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 226
  71%
  85%
  16%
2014 2501573 224
  68%
  77%
  12%
2013 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 216
  59%
  80%
  26%
2012 2501573 230
  57%
  65%
  13%
2011 2501573 249
  64%
  82%
  22%
2010 2501573 217
  42%
  55%
  23%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 234 2% 0% 6% 42% 39% 9%
1355 28 0% 0% 0% 50% 50% 0%
1353 112 0% 0% 29% 14% 57% 0%
2021 2501573 244 1% 0% 7% 46% 32% 13%
2020 2501573 218 1% 0% 6% 50% 31% 11%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 235 4% 3% 17% 48% 16% 12%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2018 2501573 256 3% 1% 13% 47% 26% 11%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501573 236 5% 0% 7% 44% 29% 15%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 0% 0% 0% 22% 67% 11%
2016 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 223 4% 0% 13% 50% 13% 21%
1353 96 0% 0% 17% 33% 50% 0%
2015 2501572 1 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2501573 226 2% 2% 21% 46% 13% 16%
2014 2501573 224 3% 2% 19% 44% 21% 12%
2013 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 216 4% 2% 21% 32% 15% 26%
2012 2501573 230 3% 2% 13% 39% 30% 13%
2011 2501573 249 4% 1% 20% 40% 14% 22%
2010 2501573 217 5% 2% 12% 24% 35% 23%