Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 3 66.667% 100% 33.333%
2021 1 100% 100% 0%
2020 5 80% 100% 20%
2019 4 75% 100% 25%
2018 10 80% 80% 0%
2017 3 66.667% 100% 33.333%
2016 5 100% 100% 0%
2015 1 100% 100% 0%
2014 1 100% 100% 0%
2013 7 85.714% 85.714% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 3
  67%
  100%
  33%
2501573 173
  82%
  84%
  2%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 160
  50%
  56%
  10%
2021 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 134
  73%
  77%
  4%
1353 272
  35%
  43%
  18%
2020 2501572 5
  80%
  100%
  20%
2501573 150
  89%
  93%
  4%
1355 28
  0%
  0%
  0%
1353 144
  11%
  14%
  22%
2019 2501572 4
  75%
  100%
  25%
2501573 182
  94%
  97%
  3%
1353 80
  40%
  50%
  20%
2018 2501572 10
  80%
  80%
  0%
2501573 135
  76%
  78%
  4%
1353 240
  47%
  64%
  27%
2017 2501572 3
  67%
  100%
  33%
2501573 157
  93%
  95%
  3%
1353 272
  71%
  80%
  12%
2016 2501572 5
  100%
  100%
  0%
2501573 125
  86%
  92%
  6%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 240
  93%
  100%
  7%
2015 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 124
  82%
  89%
  8%
2014 2501572 1
  100%
  100%
  0%
2501573 162
  81%
  86%
  5%
2013 2501572 7
  86%
  86%
  0%
2501573 138
  88%
  94%
  6%
2012 2501573 103
  90%
  91%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2501573 173 4% 0% 10% 67% 16% 2%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 160 0% 0% 0% 50% 40% 10%
2021 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 134 2% 1% 10% 57% 22% 4%
1353 272 0% 0% 18% 18% 47% 18%
2020 2501572 5 0% 20% 20% 40% 0% 20%
2501573 150 4% 2% 31% 53% 7% 4%
1355 28 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 144 0% 0% 0% 11% 67% 22%
2019 2501572 4 0% 0% 25% 50% 0% 25%
2501573 182 4% 3% 23% 63% 3% 3%
1353 80 0% 0% 20% 20% 40% 20%
2018 2501572 10 10% 0% 10% 60% 20% 0%
2501573 135 5% 1% 14% 54% 21% 4%
1353 240 0% 0% 27% 20% 27% 27%
2017 2501572 3 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2501573 157 3% 1% 16% 73% 4% 3%
1353 272 0% 0% 41% 29% 18% 12%
2016 2501572 5 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2501573 125 6% 1% 24% 56% 8% 6%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 240 0% 0% 20% 73% 0% 7%
2015 2501572 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2501573 124 2% 2% 19% 60% 10% 8%
2014 2501572 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501573 162 4% 0% 27% 50% 14% 5%
2013 2501572 7 14% 14% 29% 29% 14% 0%
2501573 138 5% 1% 24% 59% 6% 6%
2012 2501573 103 2% 2% 20% 66% 9% 1%